Greensales Balk Informatie aanvragen
0528 34 111 5 06 8282 4848

Haal uw spuitlicentie bij GreenSales

Noteer het vast in uw agenda!

Woensdag 31 januari organiseert GreenSales in samenwerking met Innogreen en Delphy een bijeenkomst over duurzaam groenbeheer.
Let op! Deelname aan deze bijeenkomst kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie in de categorie ‘teelt’.

Wist u dat vanaf 1 november een verbod geldt op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw? Er zijn diverse uitzonderingen en toepassingen waar u nog wel gewasbeschermingsmiddelen mag inzetten. Duurzaam groenbeheer en goede groeiomstandigheden worden echter steeds belangrijker. Tijdens deze bijeenkomst zal Ruud Snijders van Innogreen en Wilco Dorresteijn van Delphy ingaan op deze onderwerpen.


Programma: 

16.30 uur -17.00 uur Ontvangst met koffie bij GreenSales Balk, Tsjerkepaed 2, 8571 RS Harich 17.00 uur - 17.45 uur Bodemstructuur, bodemleven, ionencomplex, en voedingselementen, weerbaar telen, hoe werkt het? (Ruud Snijders Innogreen) 

17.45 uur -18.45 uur Stamppotbuffet 

19.00 uur - 19.30 uur Gewasbescherming, wat kan en mag er nog. (Wilco Dorresteijn, Delphy)

19.30 uur - 19.40 uur koffie

19.40 uur – 20.30 uur Praktische aanpak ziekten en plagen als buxusmot, emelten en herkennen en inzetten van natuurlijke vijanden, bij-vriendelijk groenbeheer. (Wilco Dorresteijn, Delphy)

20.30 uur - 21.00 Gras: ziekten en plagen, dressen, toplaag, bemesting. (Ruud Snijders Innogreen)
 


Geïnteresseerd? Deelnameformulier kunt u opvragen door een E-mail te sturen naar:
info@pietervanderlinden.nl 

dinsdag 12 december 2017